Behandlinger

Zoneterapi

Recoveryboots

Cupping

Refleksakupunktur

Zoneterapi er en behandlingsmåde, hvor man bliver trykket/masseret under fødderne, hvor trykningspunktet virket et andet sted på kroppen. På den måde fjernes energiblokeringen. Det betyder, at impulser i nervesystemet øges, kredsløbet og immunforsvaret styrkes og affaldsstofferne drænes væk.

Recoveryboots er en behandlingsmåde, hvor man får nogle støvler på, og skiftevis påvirkes kroppen  med over og normalt atmosfærisk tryk. På den måde sker der en forøgelse af mikrocirkulationen, samt en forbedret kapillarisering af de små blodkar i benene. Dette gør at blodgennemstrømningen fører større mængder ilt og næringsstoffer til det skadede væv. Recoveryboots benyttes i den professionelle sportsverden med rigtig gode resultater.

Cupping er en alternativ behandling, som stammer fra Kina. Man får suget cupper på kroppen, så der opstår et vakum. Det vakum som bliver lavet virker som en dybdegående massage. Det øger blodcirkulationen og øger immunforsvaret, der hvor de bliver sat på, og hjælper musklerne til at slappe af. Cupperne hjælper det “blokerede” område med at komme af med affaldsstofferne, og tilfører ny energi til området. Behandlingen er ganske ufarlig. Man får dog nogle røde mærker, som forsvinder efter ca 1-6 dage. Denne behandling blev brugt meget under OL i Rio i  2016.

Refleksakupunktur er en alternativ behandlingsmåde, hvor man sætter nåle i fingerens yderste led, og der hvor der er størst reaktion fra klienten isættes der en nål. Hele fingerleddet er opdelt i punkter, som repræsenterer områder/baner på kroppen. Når punktet aktiveres, bliver der via nervesystemet sendt impulser til centralnervesystemet om, at det skadet område skal have tilført energi ( endorfiner, kortisol).